Logo TBInvest

Obiekty
Kultury

sztuka ma znaczenie

Obiekty kultury nie tylko skupiają lokalna społeczność kreując miejsce do rozwijania swoich zainteresowań, ale przede wszystkim stanowią wizytówkę miast również w sensie architektonicznym. „Bo architektura to sztuka, a sztuka to kultura”, Wszechstronność w zakresie oferowanych usług pozwala nam na realizacje projektów inwestycyjnych na najwyższym poziomie.

 

Przywiązujemy wagę nie tylko do walorów estetycznych remontowanych budynków, ale przede wszystkim dbamy o poprawę ich funkcjonalności. Dysponujemy wysoko wykwalifikowaną, doświadczoną i zaangażowaną kadrą inżynierską oraz własnym biurem projektowym, co pozwala nam kompleksowo realizować powierzone zadania.

 

W ciągu swojej wieloletniej działalności wyspecjalizowaliśmy się w modernizacjach oraz rewitalizacjach obiektów, wzbogacając polskie miasta o nowoczesne obiekty kultury. Z powodzeniem zakończyliśmy prace m.in. w Pruszczu Gdańskim gdzie zrekonstruowaliśmy Faktorie Handlowa i Międzynarodowy Szlak Bursztynowy z okresu rzymskiego. W Bydgoszczy wykonaliśmy prace remontowo – modernizacyjne i wykończeniowe na czynnym obiekcie Filharmonii Pomorskiej objętej nadzorem Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Nadaliśmy również tempa zmianom, jakie zachodzą w Toruniu. Wykonaliśmy prace modernizacyjne w kompleksie budynków przy ul. Ciasnej i Łaziennej dla Muzeum Okręgowego, odrestaurowaliśmy zabytkowy budynek Galerii Sztuki Wozownia. Dla Urzędu Miasta Torunia zmodernizowaliśmy budynek przy ul. Sw. Jakuba 20a. Wykonaliśmy przebudowę budynku Teatru im. Wilama Horzycy wpisanego do rejestru zabytków. Swoją obecność zaznaczyliśmy również w Skierniewicach gdzie zrewitalizowaliśmy zabytkowy Park Miejski dawnych Prymasów Polski.